Tag: bæredygtig

Udvikling af polymerdug til ukrudtsbekæmpelse i træbeplantninger

Miljøstyrelsen bevilligede i slutningen af 2012 tilskud til ”Udvikling af multifunktionelt
bionedbrydeligt plantebeskyttelsessystem” under Miljøteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram, som administreres af Miljøstyrelsen og bevilget med hjemmel i
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1049 af 7. november 2012 om tilskud til miljøeffektiv
teknologi