Udvikling af polymerdug til ukrudtsbekæmpelse i træbeplantninger

Miljøstyrelsen bevilligede i slutningen af 2012 tilskud til ”Udvikling af multifunktionelt bionedbrydeligt plantebeskyttelsessystem” under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, som administreres af Miljøstyrelsen og bevilget med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1049 af 7. november 2012 om tilskud til miljøeffektiv teknologi

Hent PDF-rapport her

File name : Rapport-polymerdug-til-ukrudtsbekæmpelse.pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *